Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Jan 24, 2018

I veckans avsnitt pratar Hans och Gillis om att inte vara nöjd med det man har, att köpa trasiga jeans och Gillis ger oss en lektion i motbjudande uttryck. Det bjuds även på en nubbevisa om sophantering.