Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Sep 30, 2020

Gillis vill direkt dyka in i partiernas budgetförslag. Hur skapar Sverige egna pengar och hur påverkas hushållen?  Han berättar om sin ganska så torftiga sexualutbildning där mest info spreds på skolgården. Hur ser den nuvarande läroplanen ut för sexualundervisning i skolorna? Kan man integrera sexualkunskap i slöjden? Det finns 23% arbetslösa ungdomar enligt vissa mätningar, men stämmer de siffrorna verkligen? Gillis återkommer även med fler luffarhistorier!

Följ @vidmogenalder på Instagram och Facebook! Och betygsätt/recensera gärna podden på iTunes. Synpunkter, tankar och frågor skickas till vidmogenalder@gmail.com eller via ett meddelande på sociala medier!