Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Aug 9, 2017

Veckans avsnitt präglas av ämnet dans i dess olika uttryck. Hans och Gillis pratar om dansen förr i tiden och dess betydelse i olika former. Vi får även en fantastisk intervju med hovdansaren och balettchefen Madeleine Onne där hon berättar om sin karriär, resor och vad hon gör idag.