Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Feb 5, 2020

Hur är det egentligen med deltagande och engagemang gentemot andra? Varför är det vanligt idag att hjälpa mot egen vinning? Sveriges bibliotek ska digitalisera allt och Gillis berättar hur lång tid detta enorma projekt kommer att ta! Hur ska vi skydda oss mot virussjukdomar och hur spreds Coronaviruset? Hur funkar egentligen antibiotikaresistens och hur många dödas på grund av resistensen? Hur påverkar affärsmodellen hur vi konsumerar medicin? Vi får reda på allt vi inte vet i en intervju med experten och professorn Otto Cars!

Betygsätt/recensera podden på iTunes! Synpunkter, tankar och frågor skickas som vanligt till vidmogenalder@gmail.com!