Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Sep 4, 2019

Hur kommer det sig att folk har glömt bort gamla legender inom kulturen? Mode i interpunktion - Har punkten blivit synonym med känslokyla? Hur många utropstecken ska man ha i ett mejl? Hans berättar även om finansiering och vad som händer när vi har en inbromsade konjunktur. Vad säger Hans om en kommande finanskris?Även denna vecka bjuds det på boktips! 
Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!