Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Aug 7, 2019

Skarvar intar en ö och vips försvinner all växtlighet. Men kan man använda dem till något bra? Hur kan fri handel påverka marknaden och vad händer när tullkonkurrensen blir större? 
Det bjuds även på onödigt nödvändiga fakta - varför är vi skandinaver så långa? Gillis tipsar om ett resmål med ett stycke svensk historia!
Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!