Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Jul 10, 2019

Hans och Gillis diskuterar i veckans avsnitt hur antal insekter har minskat. Vad är värre än att en mygga surrar någonstans i rummet? Det försvinner allt fler språk i världen, varför händer det och vad blir konsekvensen? Varför föds det sällan två livskraftiga kycklingar i ett och samma ägg? Och vad är dubbelsömn?
Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!