Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Jun 26, 2019

Midsommar är förbi och Gillis ger oss lite faktiska fakta! Varför sätter man upp en majstång och vad har Stonehenge med midsommar att göra? Är elcyklar inte miljövänliga? Lisa skriver in och tar upp ett viktigt ämne. Hur kan vi skapa naturliga mötesplatser och hur kan vi minska klyftan mellan unga och äldre? Vi tillägnar även detta avsnitt till minne av Lennart Johansson som gick bort 4 juni och avslutar med ett inslag av en tidigare inspelad intervju från avsnitt 15.
Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!