Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Jun 12, 2019

Får man mer gaser i magen av att vara vegan? Hur många kilo bakterier har vi i magen? Varför flyger fåglar i V-formation? Hans och Gillis pratar om djävulens djur och om den röda pälsen. Förklaringen på den meningen får ni i avsnittet! 
Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!