Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


May 15, 2019

Hans och Gillis pratar i detta avsnitt om oroväckande regimer runt om i världen. Ska man resa till ett land med en sådan regim? De dyker även in i diskussioner om EU-valet där 
Hans har även intervjuat sjukgymnasten och coachen Anita Hiort som berättar om vikten av träning och meditation. Vilka råd har hon att ge till framför allt äldre för att hålla igång kroppen i vardagen?
Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!