Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Apr 3, 2019

Kommer Sverigedemokraterna någonsin att bli rumsrena? Och vad har hänt med nya uppsättningen av Carmen? Hans har varit på en föreläsning om rehabilitering efter en canceroperation. Hur påverkar träning och hur ska man träna? I detta avsnitt följer även del 2 av intervjun med freds- och konfliktforskaren Peter Wallensteen!
Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!