Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Mar 20, 2019

Hans och Gillis diskuterar skidåkning och taktiker efter den omskrivna vinsten i årets Vasalopp. Genidrag eller osportsligt? Humor kan vara något väldig allvarligt, hur kan man använda det som instrument i olika situationer?
Gillis har även intervjuat freds- och konfliktforskaren Peter Wallensteen. Del 1 av intervjun finns i detta avsnitt och del 2 följer i nästa!
Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!