Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Mar 6, 2019

I veckans avsnitt får vi förklaringen till varför fettisdagen heter som den gör, men vad är askonsdagen? Hans och Gillis dyker in i samtal om IS och kulturella skillnader och diskuterar toppmötet mellan Trump och Kim Jong Un. Avslutningsvis får vi även denna gång spännande boktips av Gillis! 
Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!