Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Feb 6, 2019

Hans och Gillis tacklar ämnet flygskatt som även leder in på miljöpåverkan på olika sätt.  Hur bra är egentligen ekologisk mat? Vilket är världens med tätbefolkade land och vad utgör det största hotet mot miljön? De går igenom en lista med konstiga yrken och Gillis levererar nya boktips!
Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!