Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Jan 23, 2019

Gillis öppnar upp inkorgen och dyker in i ett lyssnarmejl om att uppnå mål inom offentliga sektorn. Hur påverkas målen av de ekonomiska besparingarna som sker? Hans och Gillis går igenom den nya regeringen och klargör vissa punkter, Majken gör några intressanta inflikningar. Gillis slänger även in ett boktips till alla bokmalar!

Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!