Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Jan 9, 2019

Tillbaks efter julledigheten start på det nya året! Hans och Gillis är tillbaka med nya intressanta fakta om kroppen och vilda diskussioner om världens ledare. Vad är det som gör Gillis så upprörd? De pratar även om ansvaret inom forskning. Vilken moral ska forskarna has inför mänskligheten?

Vad tycker ni lyssnare? Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!