Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Dec 26, 2018

Hans och Gillis vill tacka er lyssnare, i ett lite kortare avsnitt, för det gångna året. Det bjuds på dikter samt kloka ord av Hans till en bakgrund av ljuv musik. God jul!