Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Jun 14, 2017

Hur fyller man sitt schema när man slutar arbeta? Hans berättar om ett av sina stora intressen som är opera. Gillis intervjuar geriatrikern Johan Sundelöf om hans projekt "Kulturarenan" som tillhandahåller gratis kulturevenemang på nätet för personer som har förhinder att besöka dem. Dessutom blir det boktips och en jämförelse av telefoni nu och då.