Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Oct 17, 2018

Gillis har träffat sexologen Birgitta Hulter! En mycket intressant intervju där frågor om problem i sexualiteten tas upp samt om vikten i att prata med varandra. Avtar verkligen sexualiteten när man blir äldre? Vad beror det på om man förlorar potensen när man blir äldre? Fungerar Viagra?

Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!