Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Oct 3, 2018

Gillis känner sig misstänkliggjord vid en pengaöverföring. Har bankerna idag en för hög säkerhetsnivå? Det är inte lätt att bjuda in till middag idag. Var har Gillis äpplen tagit vägen? Behöver man laga olika mat till alla gästerna?

Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!