Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Sep 19, 2018

I veckans pod blir det högläsning av inkomna mail från lyssnare! Blir människor lyckligare av att vara till nytta för andra? Varför finns det inte fler goda nyheter? Självklart ger även Hans och Gillis sina tankar om valet. Vad var det förresten för mystiskt återkommande ljud i förra avsnittet?

Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!