Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Sep 5, 2018

Hans och Gillis pratar i veckans avsnitt om vad det innebär att göra karriär. Vad drivs människor av? Vad innebär det att ha makt som chef? Blir man någonsin nöjd med sina resultat? Gillis avslöjar en hög av värdelöst vetande. Vilket djur kan inte hoppa? Vilket ljud ekar inte? Hans menar att värdelöst vetande kan vara utvecklande för världen. Ska det istället kallas fantastiskt vetande?

Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!