Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Jul 25, 2018

Hans och Gillis tacklar det invecklade ämnet invektiv och talar om fula djur-ord. Gillis djupdyker i grova svordomar och berättar om kopplingen till populärkulturen. Vilken bakgrund har olika svordomar och varför svär vi som vi gör?

Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till vidmogenalder@gmail.com!