Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


May 31, 2017

Hur skiljer sig dagens humor från det man skrattade åt för 30-40 år sedan? Hans och Gillis diskuterar skillnader och likheter mellan komiker nu och då och intervjuar Henrik Dorsin om hans väg från teatern via TV-succén "Solsidan" till att göra Glada Änkan på Operan.