Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


May 30, 2018

Gillis har varit i Portugal och det diskuteras vilt om kultur och Eurovision. Hans tar upp ämnet om digitalisering och hur vi påverkas av tekniken idag. Vad är fikonspråk?

Skicka gärna synpunkter och frågor till vidmogenalder@gmail.com!