Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Apr 18, 2018

Hans och Gillis dyker denna vecka in i ämnen som homestyling, dieselbilar och cookies. Vad innebär det egentligen att vara aktiv på sociala medier och kan man känna sig säker på internet?

Skicka gärna synpunkter och frågor till vidmogenalder@gmail.com!