Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Apr 4, 2018

Hans och Gillis pratar denna vecka om affärskulturen i Norden och om skillnader mellan de Nordiska länderna. Hur ska man undvika kulturkrockar och hantera olikheter?

Skicka frågor, synpunkter och tankar till vidmogenalder@gmail.com