Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Mar 21, 2018

Denna vecka djupdyker Hans och Gillis i tankar kring företagskultur och Svenska kyrkan. Vad innebär företagskultur och hur mycket ansvar ligger på chefens axlar? Vad kan kyrkan erbjuda människor och kan man utveckla kyrkan till mer än vad den är idag?

Skicka frågor, synpunkter och tankar till vidmogenalder@gmail.com.