Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Feb 21, 2018

Hans och Gillis pratar om yrkesbegreppet ”social skills”. Ska man till exempel börja med misstro eller tillit till människor? Idag har vi stora möjligheter till nätverkande, men vad gjorde vi istället förr? De pratar även om trafiken idag och omöjliga förpackningar.