Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Feb 7, 2018

Gillis frågar ut Hans om några ekonomiska begrepp. Vad innebär inflation och vad är egentligen bitcoins? De pratar även om känslorna kring prestationer och en lyssnarfråga om kallprat tas upp.