Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder

Dec 23, 2020

Vi startar med lite lyssnarmail om bland annat sagoläsning online och om Bob Dylans Nobelpris. Hans berättar om sin uppväxt och de diskuterar aga och hur folket reagerade när lagen mot aga infördes. Vad betyder ”Rådjursmodellen”?

Vad är hemlighuset och vad hände egentligen där? Vad betyder ”Pang sa...


Dec 9, 2020

Vad är konst? Hans och Gillis diskuterar skillnader mellan bra konst och att skapa något konstigt. Snart är vaccinet här! Men ska man verkligen vaccinera sig? Och vad händer om man inte gör det? 11% av ungdomar läser böcker, Hans och Gillis ger sin syn på varför intresset att läsa är så lågt.

Och passande...