Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder

Aug 19, 2020

Hans och Gillis är tillbaks med Majken i högsta hugg! Hur fungerar egentligen stödpaketen och hur påverkar det inflationen?

De besvarar lyssnarmail om avhandlingar och dödsannonser. Vilka skäl bör finnas för att ta bort en staty? Ska beslutet baseras på en moralfråga? Vad är konst och vad bestämmer värdet...


Aug 5, 2020

Veckans avsnitt startar med ett lyssnarmail om demokrati. Hur uppfattar Hans och Gillis begreppet? Hur viktigt är det att media redovisar sina fakta och vad ska egentligen en redovisning innebära? EU’s stödpaket på 750 miljarder Euro ska fördelas, men hur? Är stödpaketet bara en åtgärd för att rädda Euron?...