Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder

Mar 18, 2020

Hans börjar avsnittet med att läsa upp ett lyssnarmejl! Hur fritt är ordet inom akademin? Får man använda vilka ord som helst? Diskussionen fortsätter kring Polansky - Var drar man gränsen för att en person inte ska få ta emot ett pris? Hela världen fortsätter att påverkas av Coronaviruset. I Sverige håller...


Mar 4, 2020

Endast 2% av de smittade av Coronaviruset har avlidit och känsligast är människor över 75. Hans och Gillis ger ett viktigt tips vad man ska göra om man misstänker att man blivit smittad! Vad innebär egentligen EU-avgifterna, vad betalar vi för? Och hur mycket betalar varje svensk medborgare? Hans skriver...