Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder

Feb 19, 2020

Hans och Gillis dyker in i ämnet utbrändhet och jämför arbetsplatser förr och idag. Vilka är de största faktorerna till detta? Och hur stor påverkan har ledarskapet inom företagen? Att jobba hemifrån, är det verkligen en frihet? Vilken roll spelar teknikutvecklingens framfart? När vi tar emot information...


Feb 5, 2020

Hur är det egentligen med deltagande och engagemang gentemot andra? Varför är det vanligt idag att hjälpa mot egen vinning? Sveriges bibliotek ska digitalisera allt och Gillis berättar hur lång tid detta enorma projekt kommer att ta! Hur ska vi skydda oss mot virussjukdomar och hur spreds Coronaviruset? Hur funkar...