Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder

Jun 26, 2019

Midsommar är förbi och Gillis ger oss lite faktiska fakta! Varför sätter man upp en majstång och vad har Stonehenge med midsommar att göra? Är elcyklar inte miljövänliga? Lisa skriver in och tar upp ett viktigt ämne. Hur kan vi skapa naturliga mötesplatser och hur kan vi minska klyftan mellan unga och äldre?...


Jun 12, 2019

Får man mer gaser i magen av att vara vegan? Hur många kilo bakterier har vi i magen? Varför flyger fåglar i V-formation? Hans och Gillis pratar om djävulens djur och om den röda pälsen. Förklaringen på den meningen får ni i avsnittet! 
Fortsätt gärna att skicka synpunkter, tankar och frågor till