Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder

Jan 23, 2019

Gillis öppnar upp inkorgen och dyker in i ett lyssnarmejl om att uppnå mål inom offentliga sektorn. Hur påverkas målen av de ekonomiska besparingarna som sker? Hans och Gillis går igenom den nya regeringen och klargör vissa punkter, Majken gör några intressanta inflikningar. Gillis slänger även in ett...


Jan 9, 2019

Tillbaks efter julledigheten start på det nya året! Hans och Gillis är tillbaka med nya intressanta fakta om kroppen och vilda diskussioner om världens ledare. Vad är det som gör Gillis så upprörd? De pratar även om ansvaret inom forskning. Vilken moral ska forskarna has inför mänskligheten?

Vad tycker ni...