Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder

Apr 18, 2018

Hans och Gillis dyker denna vecka in i ämnen som homestyling, dieselbilar och cookies. Vad innebär det egentligen att vara aktiv på sociala medier och kan man känna sig säker på internet?

Skicka gärna synpunkter och frågor till vidmogenalder@gmail.com!


Apr 4, 2018

Hans och Gillis pratar denna vecka om affärskulturen i Norden och om skillnader mellan de Nordiska länderna. Hur ska man undvika kulturkrockar och hantera olikheter?

Skicka frågor, synpunkter och tankar till vidmogenalder@gmail.com