Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder

Mar 21, 2018

Denna vecka djupdyker Hans och Gillis i tankar kring företagskultur och Svenska kyrkan. Vad innebär företagskultur och hur mycket ansvar ligger på chefens axlar? Vad kan kyrkan erbjuda människor och kan man utveckla kyrkan till mer än vad den är idag?

Skicka frågor, synpunkter och tankar till


Mar 7, 2018

I veckans avsnitt får vi höra diskussioner och tankar kring vad det innebär att vara chef. Kan vem som helst vara en bra chef och kan man lära sig chefskap? Hans berättar om sina erfarenheter som VD för Nordea.

Skicka frågor, synpunkter och tankar till