Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder

Feb 21, 2018

Hans och Gillis pratar om yrkesbegreppet ”social skills”. Ska man till exempel börja med misstro eller tillit till människor? Idag har vi stora möjligheter till nätverkande, men vad gjorde vi istället förr? De pratar även om trafiken idag och omöjliga förpackningar.


Feb 7, 2018

Gillis frågar ut Hans om några ekonomiska begrepp. Vad innebär inflation och vad är egentligen bitcoins? De pratar även om känslorna kring prestationer och en lyssnarfråga om kallprat tas upp.