Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder

Dec 27, 2017

I dessa juletider präglas veckans avsnitt av granar, traditioner och anekdoter. Mycket nöje och god fortsättning!


Dec 13, 2017

Hans och Gillis samtalar om hur vi påverkar miljön, vad vi kan göra i vardagen och miljöforskning. De pratar även om att rensa ut gamla saker utan fastna i nostalgin och tar upp frågan om hur bra dieselbilar egentligen är.