Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder

Oct 18, 2017

Hans har konstaterat att det visslas mindre nu och Gillis berättar om sina iakttagelser om dagens mode och om hyss förr i tiden. De pratar även om att använda en app för att parkera bilen. Avslutningsvis får vi höra en intressant intervju om spaning med Jonas Hallberg. Mycket nöje!


Oct 4, 2017

Hans och Gillis lotsar oss igenom ännu ett intressant avsnitt. Denna vecka pratar dem om ämnen som språk, trädgårdar och bilar.