Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder

Jul 26, 2017

Det blir ett dansant avsnitt den här veckan. Varför festar vi egentligen? Och vad skiljer dagens fester mot de på 60-talet? Hans och Gillis diskuterar även sällskapsdjur och det att vistas i skog och mark.


Jul 12, 2017

"Bildning är det som är kvar sedan vi glömt vad vi lärt oss" som Ellen Key sa. Det blir ett avsnitt om nyhetsflödet, utbildning och bildning, men även om sällskapsspel och en härlig intervju med Loa Falkman. Perfekt för dessa lugna sommardagar.