Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Jan 10, 2018

Hans och Gillis rivstartar det nya året med att guida oss igenom traditioner och högtider vi firar. Varför firas nyår 31 december och borde månaden vi kallar för augusti egentligen heta oktober?