Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Dec 13, 2017

Hans och Gillis samtalar om hur vi påverkar miljön, vad vi kan göra i vardagen och miljöforskning. De pratar även om att rensa ut gamla saker utan fastna i nostalgin och tar upp frågan om hur bra dieselbilar egentligen är.