Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Nov 1, 2017

Hans och Gillis dyker in i författarnas värld och djupdyker i ämnet böcker. Gillis berättar om intressanta fakta kring Halloween och avslutningsvis får vi höra om hans nyss hemkomna resa från Andalusien och Gibraltar.