Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Oct 4, 2017

Hans och Gillis lotsar oss igenom ännu ett intressant avsnitt. Denna vecka pratar dem om ämnen som språk, trädgårdar och bilar.