Preview Mode Links will not work in preview mode

Vid mogen ålder


Sep 20, 2017

Hans och Gillis samtalar om Hasse Alfredssons bortgång och Hans personliga minnen av honom. Världskrisen med Nordkorea i spetsen undgår ingen och vi får ta del av deras tankar om detta samt även höra om Gillis erfarenheter från klassåterträffar.